สำนักงานและโรงงาน

สำนักงาน

Office_Sundopt

Office_Sundopt

Conference Room

ห้องประชุม

Employees World_Sundopt

พนักงาน World_Sundopt

Team work_Sundopt

การทำงานเป็นทีม_Sundopt

โรงงาน

Led Linear Producting

นำการผลิตเชิงเส้น

Integrating sphere test

การรวม Sphere Test

Insulation resistance Test

การทดสอบความต้านทานฉนวน

QA room_Sundopt

ห้อง QA_Sundopt