ประวัติบริษัท

  • ระหว่างทาง
  • เพิ่มการลงทุนด้านข้อมูล R&D และการสร้างทีม
  • ก่อตั้งโรงงานมาเลเซีย
  • ย้ายโรงงานใหม่ ขยายงานหล่อ ฉีด ร่วมมือกับ OSRAM
  • สร้างความร่วมมือกับ Eaton และ REGIOLUX
  • มูลค่าการซื้อขายต่อปี 15 ล้านเหรียญสหรัฐ มอบให้กับ Sylvania EU
  • จัดหาอุปกรณ์ติดตั้งภายในอาคารให้กับ NVC, Opple (แบรนด์แรกในประเทศจีน)
  • Sundopt ก่อตั้ง