การฝึกอบรมระเบียบ ERP ใหม่

บริษัทของเราจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ ERP ใหม่ในช่วงสองสามเดือนแรกเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบังคับ ERP ใหม่